Български (Bulgarian)

Какво не трябва да се допуска при изграждането на камина

Не са малко хората, които по различни причини решават да изградят камините си или сами, или да ги възложат на не винаги доказани и сигурни "специалисти". Това е напълно разбираемо от гледна точка на народопсихологията ни и още повече в днешно време – във времето на тотална криза и стегнация.

Тъй като това е продукт за дългосрочна употреба, на който се разчита за ефективно и безопасно / при горивните камери с вода / отопление, възлагането на изграждането на една камина на някой, който няма нужния опит, е едно твърде рисковано действие от страна на Възложителя.

Кратки съвети, които можем да Ви дадем:

  1. Не се доверявайте на всичко, което пише по форумите и в интернет пространството. Там фигурират множество, меко казано, некоректни информации и данни. Върху правилната и ефективна работа на камината могат да окажат отрицателен ефект много, на пръв поглед дребни и незначителни фактори.
  2. Не правете никакъв компромис с качеството на горивната камера. Ако се налага да се съобразите с някакъв ограничен бюджет, по – добре изградете камината на етапи или изградете евтина и лесна декорация.
  3. Обърнете сериозно внимание на комина, в който ще включите горивната камера. Не правете никакъв компромис нито с материала, от който е изграден комина, нито с неговите геометрични размери. Най – малкия компромис или незнание за качеството на комина непременно ще Ви донесе неприятни последици:

Това са последствията от включването на горивна камера или котел в комин с несигурна конструкция. Такива са комините, изградени от бетоновите "коминни тела".

Фотос на комин, който в никакъв случай няма да осигури правилната и нормална работа на горивното устройство, включено в него. Коминът задължително трябва да излиза над билото или над най-високата част на покрива на жилището поне с 50 – 80 см.

Следват фотоси на комини, които са в лошо състояние. Ако бъдат използавни в такова състояние, създават опасност от възникване на пожар:

За сравнение добавям снимки на правилно изградени и поддържани комини:


Включване към комина ...

След като се уверите, че коминът е в добро състояние и може да осигури нормална работа на камината, следва те да бъдат свързани по правилен начин: камина се връзва към комин винаги чрез подходящо присъединително тяло ( т.н. розетка ).

Ако не се ползва розетка, след определено време, на база на редовната промяна на температурата на металната тръба, ще се получи напукване на конструкцията на комина и в резултат на това усещане на дим в съответното помещение. Друго лошо следствие от липсата на розетка е, че може да се получи намаляване светлото сечение на комина, при желание да се осъществи "по-добра" връзка и вкарване на тръбата в комина повече от нужното.

Розетки, които се ползват при връзването на камината към комина

Използване на розетка за включване на камина съответно към стена и таван


Включване на камината към водната/въздуховодната инсталация ...

Ако камерата е с водонагревател, никога не възлагайте свързването й към отоплителната инсталация на недоказани специалисти и такива, които не са топлотехници и запознати с работата на горивни устройства, работещи на твърдо гориво. Винаги изисквайте съответен подпис от тях и гаранция за поемане на отговорност за изпълнение на работата, която сте им поверили.

Монтажът на горивна камера, работеща с топъл въздух и въздуховодната инсталация също има редица правила за спазване, които не трябва да се подценяват. Винаги следете пътя на въздуховодната инсталация да е възможно най – кратък и без кривки. По възможност подавайте топлия въздух в долната част на даденото помещение. При възможност ползвайте гладки, въздуховодни тръби: т.н. спироканали, защото те са с гладки стени и създават по – малко съпротивление.

Никога не забравяйте да осигурите приток на свеж въздух в помещението, в което е поместена горивната камера. Това е още по – важно, ако в помещението, в което е разположена горивната камера, присъства и абсорбатор.

Ако камината с вградена горивна камера е монтирана в обществено помещение, в което е монтирана и вентилационна система, задължително проследете дали тази вентилационна система има както смукателен, така и нагнетателен клон.

Никога не допускайте пространството около горивната камера да остане необлицовано с каменна вата, каширана с фолио.

Облицоване с каменна вата около камерата

Никога не допускайте за горивната камера да се захваща каквото и да било от конструкцията на декорацията - това е абсолютно недопустимо. Прилагам фотос на горивна камера, на който се виждат дупките по купола на камерата, направени от "специалист", на който собственикът е възложил декорирането й.

Ляво: горивната камера преди да бъде монтирана.
Дясно: надупченият корпус по време на монтажа

Не допускайте при декорирането на горивната камера до камина да се блокира камерата с какъвто и да било елемент от декорацията. Задължително около камерата трябва да има въздушно пространство най-малко от 5 – 10 см. след каменната вата.

Задължително е да се уверите, че облицованото околокамерно пространство е правилно и достатъчно добре отвентилирано с подходящите на размер и брой метални решетки.

Никога не нарушавайте правилата за монтаж и експлоатация, посочени в инструкцията, която задържително трябва да придружава закупената от Вас горивна камера.


Автор: инж. Анета Велкова